ПРОДЪЛЖАВАЩА ФАЗА – 2

Въпреки края на финалната втора фаза на студентските практики за програмния период 2014-2020, се открива път, в който те да продължат.

Докато изчакваме новата оперативна програма 2021-2027, много от трайно създадените връзки от предшестващата рамка откриват този път. Практикантите се връщат при нас или те насърчават свои колеги да ни потърсят за преддипломен стаж (СУ, УНСС, ТУ, НХА, МА) или стаж по втора специалностост (НБУ, ВСУ, УНИБИТ, УАСГ, ВУТП).

Стилияна Петкова (на снимката), дипломант по медийна педагогика и художествена комуникация на Софийския университ, завърши успешно своя стаж във фондацията, посветен на документалните визуални изкуства през 60-те години на миналия век. За по-малко от месец след стажа тя започна втора магистратура, а в малкото си свободно време продължава да е изследовател при нас. Получава средства само за дневни разходи, но и това е своеобразна стипендия, която прилича на онази (600.00 лв.) от фаза-2.

Бинационален екип от Албания и България, състоящ се от наши практиканти, завършили дейността си през есента на 2022, се събра отново при нас към днешна дата, за да изследва темата за изуствения интелект в предстоящата трансформация на индустриите.

Но не мислете, че фаза – 2 продължава, заглавието е символ, фаза-2 всъщност следва поставената си цел чрез последващи дейности.

За автора на известието: LSEI

Препоръчани публикации

X