СВОБОДАТА В ПОЗНАНИЕТО

Нашата мисия приобщава кандидат-гимназиста и зрелостника, студента и дипломанта, докторанта и изследователя, младите хора и техните наставници

ТАБЛО ЗА СЪОБЩЕНИЯ И ПОСЛАНИЯ

Клубове за съвременен английски и театър, роден език и журналистика John & Jane са референтна формация на Фондация ЛСЕИ, чийто опит тя наследи и чрез проекта The Long Sixties. „С предшестващата дейност на клубовете, този опит е с летоброене от 14 години споделена човечност, винаги обвързвана с науките за образованието и изкуствата, хуманитарните науки, езика и съвестта“ е основното послание в отчетния доклад на Фондация ЛСЕИ за 2022, одобрен за публикуване пред заинтересовани страни от Съвета на Настоятелството в края на август 2023.

На разширено заседание на Съвета на Настоятелството (СН) при Фондация ЛСЕИ с участието на Консултативния съвет (Академичен), проведено на 11.09.2023, бе изразена благодарност към Лъчезара Бориславова (ЧОУ „Света София“) за: безспорно представяне през юни 2023 като наш клубен член на изпита по БЕЛ от НВО след 7. клас с 90 точки, постижение и на нейното училище, според Етични Линии на Приобщаване, действащи в нашата общност.

Започна записването на групи учители/ педагогози в проектната ни програма под формата на разработен за тях модул – „Четене с разбиране на словото“. Той е одобрен със Заповед от 05.07.2023 на МОН за присъждането на квалификационни кредити за специалисти, каквито все още липсват в българското училище. На заседанието си, проведено на 11.09.2023, СН взе единодушно решение, модулът да бъде комбиниран, където е възможно и където е желан, с проекта The Long Sixties като първата некомерсиална програма в България, осигуряваща подготовка по НВО/ ДЗИ – БЕЛ за 7./ 12. клас в клубна общност и с даденост за партниране с училището. 

Фондацията удължи срока за кандидатстване и участие в първата некомерсиална програма у нас: ПОДГОТОВКА ПО НВО/ ДЗИ – БЕЛ В 7./ 12. КЛАС до 13.11.2023. Продължаваме да набираме до 60 стипендианти. Стипендията The Long 60s се връчва за учене в клубна общност.  

ЗАЩО НАШИТЕ ВЪЗПИТАНИЦИ СЕ ВРЪЩАТ ПРИ НАС

Кандидат-гимназисти могат да получат стипендия The Long 60s веднъж като седмокласници и още веднъж – след 5 години като зрелостници в проектната ни програма Подготовка по БЕЛ – НВО/ ДЗИ. До лятото на 2023 стипендията бе предоставяна от спонсори, обвързана с косвено субсидиране, разпределяно към заетите в преподаването за учене в клубна общност

За 2023-2024 програмата ни е обявена чрез кампания за най-рано записалите се 75+ участници в клубната ни общност. На всички тях фондацията присъжда насърчителен грант ДВАДЕСЕТ И ПЪРВИ ДЕКЕМВРИ от 200.00/ 100.00 лв. в предколедните дни. Сред първите, включили се в кампанията, по реда на най-рано записалите се, ще бъдат предвидени и 60-те стипендианти. Желаещите да участват трябва да се запишат като клубни членове в референтната ни формация Клубове по съвременен английски и театър, роден език и журналистика John & Jane.

При записването се плаща 1980.00 лв. годишна встъпителна вноска или 1/2 от нея, като тя се възстановява напълно на стипендиантите при условие за завършено обучение. В искането си за членство участниците декларират, че ще спазват Етични Линии на Приобщаване (ЕЛП), за да представят на изпитите не само себе си, а и своето училище, класа, учителя си и своя род. Проектът е автентичен и е първата некомерсиална програма от този род в България.

ЕЛП са съчетание от отговорни роли и веднъж, приобщени, възпитаниците ни се връщат при нас като студенти и дипломанти, докторанти и изследователи в предлаганите програмни възможности за практики и стаж. Те обхващат 28 професионални направления по дадени области на висшето образование с условие за принос в библиотечните архиви на фондацията.

Ето как изглежда паралелът между вложената подкрепа и окончателния резултат при нашите бенефициенти:

ЕЗИК И ПИСМЕНО ИЗКУСТВО
ПОДГОТОВКА ПО НВО/ ДЗИ - БЕЛ ЗА 7./12. КЛАС

Провежда се в клубна среда. Участниците се включват по ред най-рано записали се

Годишна встъпителна вноска: 1980.00 лв., финансирана от родител

Възможност: възстановени 1980.00 лв. чрез стипендия на фондацията плюс насърчителен грант

Разполагаеми места: 46+

Срок: до 13.11.2023

4.5/5
ЕЗИК И СЛОВЕСНО ИЗКУСТВО
ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ НА СЛОВОТО

Учители и педагози създават радиопиеси за специалисти по четене. Първият модул е базов, вторият го надгражда. Обучението се провежда в база на фондацията: всяка събота и неделя

Такса: 415.00 лв. с включени помагала и кетъринг; 207, 50 лв. –  базов модул с очаквано надграждане

Възможност: 30 на сто намаление за изнесено обучение с повече от 40 участници

Срок: до всеки четвъртък на седмицата

3.5/5
НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНЕ
ХУМАНИТАРНИ АСПЕКТИ НА ИНДУСТРИЯ 4.0

Фондация ЛСЕИ, ЦПО „АВАЛОН-52 и млади технолози по машиностроене от Казанлък се подготвят за партньорство по Еразъм+ в национален дискусионен обмен за пътя на хората към умния завод.

Градът е хъб на изкуства и индустрия, знаково място за тезата на модераторите…

Срок: до 04.10.2023

3.1/5
ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ
МЕДИИ ЛИ СА СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ?

Отговорът се търси сред младите хора (на възраст от 13+ до 29+), потребители на най-популярните социални платформи, и в комбинация с техния емпиричен опит: технологичен, маркетингов, комуникационен или личен.

Проектът МСМ – 2024 изисква участие с депозит

Срок: до 21.12.2023

3.1/5

ПРЕДПОЧИТАНИТЕ ОБЛАСТИ

Обменът на знания е в посока на интердисциплинарните теоретични и практически модели, хуманитарните, обществените науки и тези по образованието и изкуствата

Обществени и хуманитарни науки

240+ академични часа

Неформално образование и Еразъм+

240 академични часа

Език и писмено изкуство

140 академични часа

Изкуства и хуманитарни науки

140 академични часа

Одит и управление на проекти

30 академични часа

НАШАТА БАЗА

01.

Фактор ПРИОРИТЕТ и СРЕДА

Академични кабинети и зали с високи тавани, подходяща осветеност, климатици и защита от шум, 5 сервизни помещения, строга хигиена, безопасна работна среда със сертификат, сграда до 91 СОУ в центъра на столицата.

02.

Фактор ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Развити в областта на обществените, хуманитарните науки и изкуствата (класификатор  по код 72.20 на икономическите дейности) с приложен подход в интердисциплинарните изследвания и индустрия 4.0.

03.

Фактор ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕСУРСИ

Индексирани архиви за разработване на теоретични модели по 28 професионални направления, акредитирани от висшите училища, и на периодични издания като комуникационно средство за ученици от 7./ 12. клас.

НАШИТЕ ИЗВЕСТИЯ

Ние поддържаме бойкот  срещу фейсбук след разкритията с „Кеймбридж Аналитика“, но поддържаме надлежно наши известия в дневник.   

X