ЗА УЧИТЕЛИ В ДВА МОДУЛА

Квалификационни кредити за учители, които ще получат част от професия с възможност за покриване на 2 модула „Четене с разбиране на словото“, предлага фондация ЛСЕИ от споделена практика на европейската мрежа Eurydice. Ако педагогическите специалисти изберат първия, който е базов, се очаква да надградят и втория, предвид че само тогава могат да получат удостоверение Специалист по четене.

От бърз прочит подобна квалификация прилича на тази, свързана с предучилищния и началния учител, който учи децата да четат, вероятно и с този по Български език и литература в прогимназиалния/ гимназиалния етап, водещ клуб по рецитиране. Последното се доближава до контекста, но не е това.

Става дума за помощници на учителите, които помощници са квалифицирани в словесното изкуство като инструмент на изяществото. Както и за онези помощници на логопеди и психолози, които правят живота на подрастващите с дислексия в училище по-лек. Не е работа на предучилищния, началния учител и на този по БЕЛ да изпълнява и тази функция в преподаването, макар че повечето го правят. Счита се, че, ако до него застане помощник с подобна визия, уроците ще бъдат по-добри, по-съвършени, по-вдъхновени и по-човечни. „Четене с разбиране на словото“ прави тъкмо това: в курса на последователна дейност от 32 академични часа, под ръководството на експерт по говорно майсторство, педагозите записват и създават радиопиеси. Защитават проект със свой глас и овладяват техники по реторика и завладяващо слово, извън упражненията по метатекст.

Осъзнаването на езика и думите в литературен дискурс е пряко свързано и с грамотността на изследваните деца от предучилищна до 15-гошина възраст, според общоевропейско проучване, публикувано в Eurydice за период от 10 години. Уменията за четене на подрастващите са спаднали драстично: през 2009 – едно от 5 деца е лошо четящо, до 2020 година само държавите от Северна Европа, както и Белгия (Фламандската общност), Дания и Полша са успели да намалят статистиката при тази група под 15 на сто. В Eurydice се споделят практики за обхващането на страни от океанската част и централна Европа в извъкласни дейности, които насърчават четенето, вкл. и за училищни спортни отбори, чиито треньори играят футбол с посвещение към книгите. Аналогични примери има много, но те са случайни и неорганизирани, докато само петте скандинавски страни, Великобритания, Ирландия и Малта са пионери в практиката още през 2010: те разполагат планирано с квалифицирани специалисти по четене – в помощ на учителите и учениците. Нещо повече – самите учители и педагози в тези държави се квалифицират допълнително в тази посока и провеждат съвместни уроци, в които гласът на словото се чува.

В партнирането си с училищата ние смятаме да убедим ръководствата им да вложат средства в педагогическия си състав и да им поемат обучението. То ще се превърне и в дейност от съществено значение за екипите им, подкрепени с пари на данъкоплатеца. Умението за четене въоръжава ума с неприкосновеност и красота, преодолява бариери от изключване и този тип на овладяване на знания определено си струва.

За автора на известието: LSEI

Препоръчани публикации

X