01.

Членуваш в клуб с встъпителна вноска, възстановима в края на обучението по БЕЛ: НВО/ДЗИ за 7./12. клас

02.

БЕЛ: НВО/ ДЗИ/ ТОП?

Индивидуално обучение с атмосфера, близка до частните уроци за 7. и 12. клас. В него включваме и дипломанти по педагогика на обучението 

03.

еРАЗЪМ +: УЧАСТНИЦИ?

Проекти с младежко участие, обвързано с хората, които взимат  решения и тези, които влияят на решенията

04.

ФАЗА - 2?

Студентска практика и стипендия от 600 лв. на партньори от висши училища, чиято втора фаза е финална

05.

ПРОДЪЛЖАВАЩА ФАЗА-2?

Въпреки края на финалната втора фаза на студентските практики, се открива път, в който те да продължат

06.

УЧИТЕЛИ В 2 МОДУЛА?

Квалификационни кредити за учители, които ще получат част от професия, с възможнст за покриване на 2 модула

ОЧАКВАЙТЕ НАШИЯ БЮЛЕТИН С
НАЙ-АКТУАЛНИТЕ ПОЗИЦИИ НА УЧЕНИТЕ

X