ФАЗА – 2 ПРИКЛЮЧВА

Студентската практика със стипендия от 600 лв. на партньори от висши училища наистина приключва. Нейната втора фаза е финална за програмния период 2014-2020 по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

В страницата „Студентски практики – Фаза 2“ от МОН вече обявиха, че кандидатите трябва да се стремят да предвидят графиците си с обучителните организации с начален старт 05.09.2023. Предвид че практиките могат да продължават от 1.5 до 6 месеца, призовават за своевременно организиране на документите.

Студентските практики във Фондация ЛСЕИ започнаха в началото на юни 2020 и до днес те донесоха на института ни поредица от теоретични и практически модели в 28 професионални направления от областите на знанието във висшето образование. Подкрепяни от своите ментори, практикантите обогатиха дейностите ни в повече от 40 позиции. Те работиха наравно с нас като редактори, политолози, дизайнери, софтуерни инженери, програмисти, експерти по архивистика, национална и енергийна сигурност, съавтори в разработки.

За автора на известието: LSEI

Препоръчани публикации

X