ЕЗИК И ПИСМЕНО ИЗКУСТВО
ПОДГОТОВКА ПО НВО/ ДЗИ - БЕЛ ЗА 7./12. КЛАС

Провежда се в клубна среда. Участниците се включват по ред най-рано записали се

Годишна встъпителна еднократна вноска: 1980.00 лв., финансирана от родител

Възможност: възстановени 1980.00 лв. чрез стипендия на фондацията плюс насърчителен грант 

Разполагаеми места: 46+

Срок: до 13.11.2023

4.5/5
ЕЗИК И СЛОВЕСНО ИЗКУСТВО
ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ НА СЛОВОТО

Учители и педагози създават радиопиеси за специалисти по четене, защитават свой гласов проект в база на фондацията: всяка събота и неделя

Такса: 415.00 лв. с включени помагала и кетъринг; 207, 50 лв. – при избор на базов модул

Възможност: 30 на сто намаление за изнесено обучение с повече от 40 участници

Срок: до всеки четвъртък

3.5/5
НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНЕ
ХУМАНИТАРНИ АСПЕКТИ НА ИНДУСТРИЯ 4.0

Фондация ЛСЕИ, ЦПО „АВАЛОН-52 и млади технолози по машиностроене от Казанлък се подготвят за партньорство по Еразъм+ в национален дискусионен обмен за пътя на хората към умния завод.

Градът е хъб на изкуства и индустрия, знаково място за тезата на модераторите

Срок: до 04.10.2023 с очаквано удължаване

3.1/5
СПОМАГАТЕЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Фондация ЛСЕИ и Клубовете John&Jane предлагат индивидуално обучение на кандидат-гимназисти и зрелостници по БЕЛ; либерална обсерватория за кандидат-студенти по ТОП за НБУ и за студенти/ дипломанти/ изследователи от всички висши училища.

Изследователите могат да се включат чрез стаж и/или като доброволци без заплащане.

Срок: до 04.10.2023

3.1/5
ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ
МЕДИИ ЛИ СА СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ?

Отговорът се търси сред младите хора (на възраст от 13+ до 29+), потребители на най-популярните социални платформи, и в комбинация с техния емпиричен опит: технологичен, маркетингов, комуникационен или личен.

Проектът МСМ – 2024 изисква участие с депозит

Срок: до 21.12.2023

3.1/5
СИГУРНОСТ И ОТБРАНА
ПРОПАГАНДАТА И ВОЙНАТА

Студентска практика с приоритетни специалности спрямо дискусионните ателиета на фондацията и техните издания: национална и енергийна сигурност; социална психология и конспиративни теории; настояще/ минало в геополитиката на САЩ и Европа.

Практиката се реализира по Проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН, приключване

Финален срок за включване: от 05.09. – 30.09.2023

3.1/5
X