Мисия

Нашата визия

Лекотата, с която всички ние избираме да се обучаваме систематично, е всекидневен порив като водата, хляба и дрехата. 

Бързаме да ги вземем, но повтаряме действието отново и отново, – до следващото познание за учене през целия живот.

Така търсим културната памет, свободата срещу статуквото в нея и споделената й човечност.

Нашата мисия

Преподаването и обменът на знания е безусловна мисия, пазена ревностно от фамилиите Люцканови – Григорови – Христови, създатели (2019) и приемници (2020) на Фондация ЛСЕИ.

Движим тази мисия още от основаването (2009) на Клубове за съвременен английски и театър, роден език и журналистика John & Jane, които днес са референтна формация на фондацията.

Неправителствената организация работи в обществена полза с основни проекти по допълващо и продължаващо образование, по секторни и хоризонтални политики на Европейския съюз.

Застъпник е на правото на учителя сам да избира учебно съдържание и на повече младежко участие в общообразователната система.

Споделено

В подкрепа на нашата мисия продължавам да вярвам, че един ден светът ще разбере как обменът на знания носи свобода, а не привилегия.

Таня Люцканова, водещ експерт по комуникация и проекти Управител и член на Съвета на Настоятелството, Фондация ЛСЕИ

Преподаването, свързано с визуалните и изящните изкуства, ни дава познанието как да се усетят на едно място вдъхновението и системните науки.

Мария-Маргарита Иванова - Гетова, доктор на изкуствата Член на Академичния съвет, Фондация ЛСЕИ

Приобщена съм към мисията още като зрелостничка и член-стажант в клубовете, чиято дейност наследи фондацията. Отново съм част от нея и с надграден опит.

Стилияна Петкова, медиен педагог Член на Младежкия съвет, Фондация ЛСЕИ

 

Фондация „Институт за систематично обучение през целия живот – ЛСЕИ“ се управлява от двустепенна структура с върховен орган Съвет на Настоятелството.

Върховният орган е отговорен и за даренията, приемани в организацията от физически и юридически лица без условия за влияние от тях.

Консултативният съвет (Академичен и Младежки) е натоварен с компетенциите по изследователската, развойната и доброволческата дейност.

От юни 2020 до декември 2023 организацията се финансира и от косвена субсидия на ЕС.

 

Приложение

Системата за управление на качеството в структурата на Фондация ЛСЕИ е сертифицирана с област на приложение:

 „Учебна и проучвателна дейност в областта на науките за образованието през целия живот с цел –  разработване, прилагане на програми и иновативни модели, кредитирани за ментори с педагогически специалности и наставници в сферата на либералните изследвания, и с резултат  – постигнати кариера и развитие.“

Сертификатът е издаден от италианската Rina Service S.p.A. през 2021. Може да го разгледате чрез връзката на черния бутон с изписаната сигнатура на стандарта по-долу:

От юли 2023 годишните
встъпителни вноски, постъпващи в Клубовете John & Jane, се събират от авторитетна на пазара
външна услуга, предвид прецизен времеви обхват и работа с данни.

Най-предпочитаното членство през академичната 2023-2024 е от седмокласници и зрелостници, финансирано от техните родители, предвид нестандарната подготовка за изпитите по НВО/ДЗИ – БЕЛ, и възможността за стипендия.

 

X