Таня Люцканова

ЕЗИК И СЛОВЕСНО ИЗКУСТВО: Водещ член-експерт

tania@lse-institute.org

Юлия Люцканова

ЕЗИК И ПИСМЕНО ИЗКУСТВО: Водещ член-експерт

julia@lse-institute.org

Геника Григорова

ИНФОРМАЦИЯ И ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ: Водещ член-експерт

genika@lse-institute.org

Стоилка дойчинова

НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ: Водещ член-експерт

stoilka@lse-institute.org

Мария-М. Гетова

ИЗКУСТВА: д-р, водещ член-експерт

office@lse-institute.org

Даниела Димитрова

НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА: Водещ член-експерт

office@lse-institute.org

Татяна Тодорова

ИНДУСТРИЯ 4.0: Водещ член-експерт

tatyana@lse-institute.org

Камен Петров Лозев

ФИЛОСОФИЯ: д-р, водещ член-експерт

office@lse-institute.org

X