КОНТАКТ

  Общувай. Безусловно. Надеждно. Искрено. Истински.

  Ние ще ти отговорим безусловно, надеждно, искрено и истински. Навигирай пеша до тиха улица в топ центъра на София, качи се пак пеша до втория етаж на уютната ни сграда. Пиши или ни телефонирай.

  Мястото на сградата:

  1000 София, Цар Самуил 63, ет. 2

  Имейл:

  office@lse-institute.org

  Телефони:

  +359 889 565 342; +359 896 853 823; +359 886 149 891

  X