ЕРАЗЪМ +: УЧАСТНИЦИ?

Проекти с младежко участие, обвързано с хората, които взимат  решения и тези, които влияят на решенията. Тази дейност по младежко участие от Ключова дейност 1 на програма Еразъм+ вълнува група млади хора от географския център на България, където те живеят и учат. Става дума за Казанлък, град на промишленост и изкуство, чиято пресечна точка се усеща веднага щом тръгнеш по улиците там. Потърсила съдействието на фондацията ни и нейния партньор по професионално образование Авалон – 52, неформалната младежка група ще разчита и на фасилитатори, с които да се разисква темата „Хуманитарни аспекти на Индустрия 4.0“

Националната дискусия ще проследи проблема през регионален фокус с участието на лектори от административната област, с току-що завършили професионални бакалаври и настоящи дипломанти от Технически Колеж София, с включването на академични представители от водещи висши училища в Европа и Австралия във виртуален обмен, както и с редакционния корпус на онлайн изданието Correspondence.

Ние търсим още участници, на възраст между 13 и 29 години, които да заяват желание за включване в дискусията, предвид че целевата група е именно тази, която ще бъде свидетел на драстичните промени в дигитализирането на работните места, част от бъдещето всекидневие за работа с AI и от континиума на една епоха, считан за фантазия през миналия век.

Ще изчезнат ли професиите на състраданието, на творците, дизайнерите, – ще бъдат ли подготвени хората да приемат роботизираните системи и ако, – не… кой е отговорен за това?

Фондация ЛСЕИ с асоциирания си партньор Авалон – 52 участва в планирането на проекта и неговото придвижване към фазата на подготовка и предвиден 4 цикъла обмен, стартиращ от януари 2024. Ето защо ще се радва на всеки младежки участник, приел редовете в настоящото известие като аргументирана покана за включване и след обявения краен срок. Разходите на човекоден с настаняване и транспорт ще бъдат за сметка на проекта, плюс индивидуалната подкрепа, която ще осигури програмата.

За автора на известието: LSEI

Препоръчани публикации

X